Kurs

Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale

 Et seminar spesielt for dem som arbeider med kommunikasjon og formidling,
med Michael de Vibe og Christian Egge


Sivilisasjonens fremtid avhenger av at vi øver den kontemplative pausen. Det er en pedagogisk oppgave, helt fra barnehagen.
– Kulturfilosofen Grigorij Pomerants, Moskva 2004

TRENING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR (mindfulness) har blitt mer og mer populært innenfor en rekke samfunnssektorer – med god grunn. Digitale medier har gitt oss store muligheter til effektiv kommunikasjon innenfor mange felt. Men denne teknologiske revolusjonen har også ført til en praksis av ”multitasking” som splitter og svekker vår oppmerksomhet. Dette leder oss ofte bort fra den dype oppmerksomhet i arbeid og studier som kreves for dybdelæring og personlig utvikling, temaer som har fått stor oppmerksomhet i Ludvigsen-rapporten for den norske skolens utvikling inn i fremtiden. En fordypning av oppmerksomheten ser ut til å behøve bevisst trening, og interessen for trening i oppmerksomt nærvær kan ses som et svar på et slikt behov.

I undervisning er fragmentering av innhold og kommunikasjon noe som erfarne lærere opplever og tar på alvor. Ikke minst gjennom den digitale revolusjonen reduseres språket i dag mer og mer til rent intellektuelt informasjons-innhold / formidling av tanker og ideer gjennom skrift på skjerm. Det levende språkets og talens iboende krefter i lyd, bevegelse, klang, pauser og så videre går mer og mer tapt. Dette får også negative konsekvenser for relasjonen mellom lærer og elev og mellom mennesker generelt.

En bevisst trening av disse elementene i tale og kommunikasjon kan gjøre en stor forskjell for alle som arbeider med levende kommunikasjon. Vi kan si at én vei til dette er å øve oppmerksomt nærvær i tale og kommunikasjon. Skuespillere har visst dette i alle tider.

En øvingspraksis i dette feltet kan med fordel ha en kontemplativ dimensjon. En bevisst språk- og tale-utvikling kan ha positive konsekvenser på flere plan. På ett nivå handler det om en gjenerobring av språkets og talens skapende krefter. På et annet om utvikling av en moderne språk- og talebevissthet – med konsekvenser for læring og relasjoner.

På dette seminaret gis en innføring i trening av oppmerksomt nærvær gjennom korte, teoretiske innspill samt praktiske, guidede kontemplative øvelser både i stillhet og gjennom språk / resitasjon av dikt og tekster. Innholdet i tekstene har relevans både for ens egen personlige utvikling samt for våre relasjoner. Tema i seminaret vil fokusere på de tre grunnrelasjoner vi alle har, nemlig forholdet til oss selv, hverandre og verden, og hvordan vårt indre ‘klima’ er avgjørende for det vi kan skape i verden. Vi vil ha momenter av refleksjon i grupper og i plenum. Seminaret vil belyse kontemplative/meditative aktiviteter som faktisk pågår i samfunnet innenfor helsevesen og utdanning.

Om kursholderne:

MICHAEL DE VIBE er en pioner for mindfulbevegelsen i Norge og omtaler mindfulness/oppmerksomt nærvær som «en trening i mot og tillit til livet». Han har stiftet og ledet Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær de første 4 år.

Allmennlegen Michael de Vibe har videreutdanning og praksis i familieterapi. Hans doktorarbeid fra 2014 omhandler trening i nærvær for medisin- og psykologistudenter. Det foreligger en lang rekke kompendier, artikler, bokkapitler og kronikker fra hans hånd, samt intervjuer han har gitt, og han er medforfatter av boken Nå – tilstedeværelse i hverdagen. Han har nettopp lansert et nettbasert kurs i trening i nærvær sammen med psykolog Even Halland, http://www.nærvær.no

CHRISTIAN EGGE er pedagog og forfatter. Han er magister i filosofi fra Stockholms universitet. Han har utdannelse i språkforming / resitasjon og drama fra Dornach i Sveits. Han har arbeidet som konsulent for Mind and Life-Institute (Europa og USA) – med et prosjekt for lærere i Norge: Programmet Call 2 Care. Egge var tilrettelegger for prosjektet, som ble gjennomført på Kongsgårdmoen skole i Kongsberg i samarbeid med RBUP Øst og Sør. Han er forfatter av bøkene Frihetens Vilkår (Flux forlag 2007) og Levende Økonomi (Flux 2011). Hans siste bok Menneske først og fremst forteller om Camphill-landsbyenes  liv og historie i Norge (Kagge forlag 2016)
Hjemmeside: http://www.christianegge.com

Legg igjen en kommentar