Om Christian Egge

Christian Egge

Christian Egge er født i Bergen i 1956. Han er magister i filosofi fra Stockholms Universitet. Han har studert språk, filosofi, religionsvitenskap samt waldorfpedagogikk med drama og resitasjon som spesialitet – og underviste i disse emner under en 15-årsperiode (1988 – 2003) ved Rudolf Steinerseminariet i Järna ved Stockholm.

Les fullstendig CV

Senere har han arrangert en rekke offentlige seminarer og konferanser omkring verdensreligionene, meditasjon, filosofi og medisin.

Christian har også arbeidet som sjømann, i økologisk/biodynamisk jordbruk på Frilund Gård, Bjørkelangen, samt i perioder med unge handikappede.

I 2007 ga han ut boken Frihetens Vilkår. Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn på Flux Forlag i Oslo. Det er samtaler med 16 personligheter fra fire kontinenter. Den kom ut på svensk på Liber Förlag i Stockholm i 2009.

I 2011 ga han ut boken Levende økonomi. Ledende økonomer tenker nytt  – også på Flux. Det er intervjuer med 14 personer som alle på en eller annen måte er engasjert i det vi nå kan kalle ”grønn økonomi” – i god forstand: bedriftsledere/ medarbeidere, bankfolk, akademikere, forfattere m. m. To bedrifter blir presentert spesielt, en i Sverige og en i Egypt, samt et stort bedriftsnettverk i USA og Canada: BALLE (Business Alliance for Local Living Economies).

Under 2011/2012 har  Christian vært engasjert av Forum for Utvikling og Miljø som Prosjektleder Rio+2012. ForUM har over 50 medlemsorganisasjoner som alle arbeider for en bærekraftig utvikling. Se www.forumfor.no

Hovedtemaet under konferansen i Rio i juni 2012 var ”grønn økonomi i sammenheng med fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling”. I tiden som kommer ønsker Christian fortsatt å arbeide med utviklingen av en grønn, inkluderende og rettferdig, altså bærekraftig økonomi: Tenke globalt – handle lokalt – tenke lokalt!

I 2013/2014 arbeidet Christian ved Rudolf Steinerskolen i Bergen.

I 2014/15 er Christian konsulent for Mind & Life Institute

Legg igjen en kommentar