Bøker

Frihetens vilkår

– Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn

Omslag, Frihetens vilkår
Arbeidstittel: Skole, livssyn og menneskebilde i det flerkulturelle samfunn.
Denne boken inneholder samtaler med 16 personligheter fra 4 kontinenter. Utgangspunktet for boken var de idealer som formuleres i læreplanene for obligatorisk skole i Norge og Sverige – i spenningsfeltet mellom naturvitenskap og humaniora.
Boken ble utgitt på forlaget Flux, Oslo, 2007.
Svensk utgave: Forlaget Liber, Stockholm, 2009

Levende økonomi

– Ledende økonomer tenker nytt

Omslag, Levende økonomiArbeidstittel: Features of a sound economy for the future.

Boken er en samling av 14 intervjuer samt dokumentasjon av 2 store bedrifter (en i Sør: Egypt, og en i Nord: Sverige), med økonomer, bankfolk og bedriftsledere/medarbeidere fra 8 land. Boken gir praktiske eksempler på – og tenkning omkring næringslivets og økonomiske aktørers muligheter for direkte å arbeide for en bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Et stikkord for slik økonomisk virksomhet er å arbeide for ”the Triple Bottom Line”, den tredoble bunnlinjen – der regnskapet ikke bare handler om profitt, men like mye om bedrifters bidrag til en sunn og rettferdig utvikling for mennesker og miljø (People, Planet, Profit).  Dette arbeidet ble påbegynt under blomstrende finanskrise i 2008. Det ble gjennomført i samarbeid med Cultura Bank og til dels Idébanken, begge i Oslo.

Næringslivet som skapende kraft. Her får du tallrike impulser til ny tenkning og ny økonomisk praksis. Hva skal vi med banker? Hva kan vi lære av fremtiden? Hvorfor vekst? Hva er profittens plass? Hva er buddhistisk økonomi? Islamsk? 14 innholdsrike samtaler med ledende økonomer – flere av dem fremtredende praktikere – gir deg visjoner for fremtiden.


Menneske først og fremst

– Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge

org_menneske_f_rst_og_fremst_hoy

«Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn, » skrev Aftenposten da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016.

 

«Det er mange gode grunner til å lete etter alternative opp- skrifter på det gode liv: Camphill-landsbyene representerer et slikt alternativ.»

                                THOMAS HYLLAND ERIKSEN

«Norge har mye å takke Camphill-bevegelsen for (…) Jeg håper boken kan inspirere oss alle til å se at vi har et valg i hvordan
vi møter mennesker med særskilte behov, og at samfunnet blir rikere dersom vi lar oss inspirere av deres klokskap og innsikt.»

                                MICHAEL DE VIBE, Folkehelseinstituttet

 

I 2016 feiret Vidaråsen Landsby 50 år, den eldste av seks Camphill-landsbyer i Norge. I den anledning utgis denne boken som gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphill- bevegelsen. Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere seg om to gjennomgripende temaer i fremstillingen: Menneske-bildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i Camphill- bevegelsen, og likedan forholdet mellom Camphill-bevegelsen og bærekraftig utvikling.

Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det blir snart tydelig for leseren at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Det handler altså ikke om å gjøre det gode spesielt for funksjonshemmede; det handler om oss alle.

ISBN 978-82-489-1952-0

www.kagge.no

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar