Bøker

Frihetens vilkår

– Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn

Omslag, Frihetens vilkår
Arbeidstittel: Skole, livssyn og menneskebilde i det flerkulturelle samfunn.
Denne boken inneholder samtaler med 16 personligheter fra 4 kontinenter. Utgangspunktet for boken var de idealer som formuleres i læreplanene for obligatorisk skole i Norge og Sverige – i spenningsfeltet mellom naturvitenskap og humaniora.
Boken ble utgitt på forlaget Flux, Oslo, 2007.
Svensk utgave: Forlaget Liber, Stockholm, 2009

Levende økonomi

– Ledende økonomer tenker nytt

Omslag, Levende økonomiArbeidstittel: Features of a sound economy for the future.

Boken er en samling av 14 intervjuer samt dokumentasjon av 2 store bedrifter (en i Sør: Egypt, og en i Nord: Sverige), med økonomer, bankfolk og bedriftsledere/medarbeidere fra 8 land. Boken gir praktiske eksempler på – og tenkning omkring næringslivets og økonomiske aktørers muligheter for direkte å arbeide for en bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Et stikkord for slik økonomisk virksomhet er å arbeide for ”the Triple Bottom Line”, den tredoble bunnlinjen – der regnskapet ikke bare handler om profitt, men like mye om bedrifters bidrag til en sunn og rettferdig utvikling for mennesker og miljø (People, Planet, Profit).  Dette arbeidet ble påbegynt under blomstrende finanskrise i 2008. Det ble gjennomført i samarbeid med Cultura Bank og til dels Idébanken, begge i Oslo.

Næringslivet som skapende kraft. Her får du tallrike impulser til ny tenkning og ny økonomisk praksis. Hva skal vi med banker? Hva kan vi lære av fremtiden? Hvorfor vekst? Hva er profittens plass? Hva er buddhistisk økonomi? Islamsk? 14 innholdsrike samtaler med ledende økonomer – flere av dem fremtredende praktikere – gir deg visjoner for fremtiden med nye perspektiver på:

 • Økonomi med mening
 • Bobler og ballonger
 • Skatt og arbeid
 • Realøkonomi og finansøkonomi
 • Lokal og global økonomi
 • Penge- og valutaformer
 • Lønnsomhet og tredobbel bunnlinje
 • Miljø og ressurser
 • Internalisering av kostnader
 • Indre bevissthet
 • Nettverk og lederskap
 • Samarbeid og konkurranse
 • Læring og utdannelse
 • Renter og risiko
 • Kreativitet og utvikling
 • Kriser og muligheter
 • Ansvar og tillit
 • Verdier og arbeidsglede

Legg igjen en kommentar