Hjem

Jeg er lærer, forfatter, foredragsholder, konferanse- og  seminararrangør, samt kursholder.

På denne hjemmesiden kan du se hvilke BØKER  jeg har skrevet, og hvilke TEMA jeg gjerne holder foredrag og seminarer om.

Hovedtemaer har vært
1) Om menneskets frihetsmulighet – og om verdier i det flerkulturrelle samfunn og

2) Hva er økonomi

Jeg har arrangert en rekke seminarer og konferanser om disse temaene, om verdensreligionene og det flerkulturelle samfunn, ulike filosofiske temaer, medisin m. m. Om du eller din organisasjon ønsker foredrag eller seminarer bidrar jeg gjerne. Jeg kan også engasjeres som moderator for ulike temaer. Ta kontakt

KURS

Etter mitt arbeid som konsulent for Mind & Life Institute 2014/2015 (se CV) har jeg vært engasjert i arbeid i feltet OPPMERKSOMT NÆRVÆR / MINDFULNESS i samarbeid spesielt med organisasjonen NFON / Mindfulness Norge og dens gründer Michael de Vibe. Foruten konferanseforberedelser har jeg bidratt i kurser som handler om trening av det vi har kalt Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale. Mitt bidrag er i disse sammenhengene øving med deltagerne av det jeg kaller «kontemplativ resitasjon». I dette øvningsfeltet kan man komme i kontakt med kvaliteter i språk / tale som kan være fruktbare for alle som arbeider med levende kommunikasjon og formidling. Om kurs-bakgrunn, se: Kurssiden

Om menneskets frihetsmulighet – og verdier i det flerkulturrelle samfunn

Jeg vil si: Av alt det vi har lært er det viktigste at Gud har skapt oss forskjellige, som en regnbue. En regnbue er en regnbue nettopp fordi fargene er forskjellige. De forskjellige fargene kommer sammen – og da får vi – en regnbue!   – Desmond Tutu

Det antropologisk-filosofiske spørsmålet om menneskets eventuelle frihetsmulighet i tenkning og handling, et spørsmål jeg har samtalt om med en rekke mennesker på fire kontinenter – fra erkebiskop Desmond Tutu i Sør-Afrika til Blackfoot-indianeren Leroy Little Bear i Canada. 16 intervjusamtaler kan leses i boken Frihetens Vilkår. Samtaler om verdier i en flerkulturell verden.

Hva er økonomi

En måte å drive en husholdning på for å øke dens verdi for alle husholdningens medlemmer på lang sikt.   – Aristoteles

Hva er kjennetegn ved en sunn økonomi? 14 intervjuer og dokumentasjon av mennesker og bedrifter, banker og bedriftsnettverk som alle arbeider ”grønt” i beste forstand – dokumentert i boken Levende Økonomi. Ledende økonomer tenker nytt. Boken er et oppløftende komplement til alle dagens økonomiske kriserapporter.

For meg henger disse to temaene intimt sammen. Et sentralt punkt for meg har blitt at økonomi er menneskeskapt; verken Gud eller ”evige verdifrie naturlover” styrer våre økonomiske modeller og praksis. Økonomi handler om ”husholdning” på alle nivåer. Den er normativ ut fra hvem vi er og hva vi vil. Slik vi investerer, slik blir verden… En ny økonomi må bli en underavdeling av økologien.

Comments are closed.